++31 228 581123 info@reneverdonk.nl

 De richtlijnen van Milieukeur

Milieukeur heeft een brede benadering van duurzaamheid. Milieu is dan wel het belangrijkste aandachtspunt, maar er zijn ook criteria voor bijvoorbeeld dierenwelzijn en arbeidsomstandigheden. De criteria van Milieukeur hebben betrekking op de hele levenscyclus.

Belangrijke duurzaamheidsthema’s die onderdeel uitmaken van de Milieukeur certificatieschema’s voor plantaardige producten uit de open en bedekte teelt:

 • Gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen
 • Energie- en watergebruik
 • Emissie van broeikasgassen
 • Biodiversiteit
 • Verpakking en afval
 • Arbeidsomstandigheden

Het Milieukeur programma is opgebouwd uit de volgende thema’s

Biodiversiteit en het landschap

nestgelegenheid voor de torenvalk

Bescherming van natuur en landschap, bijvoorbeeld door:

 • Bloeiende kruiden- of bloemenranden rond percelen
 • Nestgelegenheden voor vogels en bijen enzovoort

Schoon Water

 • Voorkomen van lozing of uitstoot van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen naar grond- en oppervlaktewater
 • Waterbesparing door opslaan en hergebruiken

Vruchtbare bodem

 • Behoud vruchtbaarheid van de bodem en het organisch stofgehalte
 • Efficiënt gebruik van meststoffen

Klimaat en milieu

Vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, bijvoorbeeld door:

 • Beperking van energieverbruik
 • Gebruik van duurzame energie
 • Beperking lachgas-uitstoot door bodem-/bemestingsmaatregelen

mechanische onkruidbestrijding

mechanische onkruidbestrijdingGezonde gewassen, met respect voor de natuur

 • Stimulering van biologische en mechanische bestrijding van ziekten, plagen en onkruiden
 • Schadelijke gewasbeschermingsmiddelen zijn niet toegestaan
 • Beperking op de totale hoeveelheid gebruikte gewasbeschermingsmiddelen

Boer en werknemers

  • Goede en veilige arbeidsomstandigheden
  • Waardering voor duurzamer geteelde producten

Milieukeur is betrouwbaar

De controle en certificatie wordt uitgevoerd volgens Europees vastgestelde normen (ISO/IEC 17065:2012) onder toezicht van de Raad voor Accreditatie.

Keurmerkhouders worden twee maal per jaar gecontroleerd door een onafhankelijke certificatie-instelling.
Toetsing op het gebruik van toegestane gewasbeschermingsmiddelen gebeurt aan de hand van registraties, aankoopnota’s en controle op residu van middelen door ISO17025 geaccrediteerde laboratoria.

Controle

Er is onafhankelijke controle door geaccrediteerde partijen met een sanctiebeleid, namelijk KIWA, SGS, ECAS en andere organisaties.

link: Milieukeur is een topkeurmerk vanwege hoge score op controle, transparantie en duurzaamheid.
link: Gecertificeerde bedrijven met productcertificaat

Share This